Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Vibrationsdämpning inom infrastruktur

Christian Berners lösningar för att minimera buller och stomljud från spårbunden trafik siktar på att eliminera ljudet vid källan. Med effektiva system för stomljudsisolering med Getzners ballastmattor och slipermattor (USP) får man system med lång livslängd och top-of-the-line vibrationsisolering.

För spårdämpning och bullerskydd levererar vi system som genom dämpning och skärmning direkt på spåret reducerar störningen med minsta möjliga påverkan på underhåll och omgivning.