Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Pulverblandning

Blandning av pulver antingen torrt eller med tillsats av vätska är en väldigt vanlig operation. För detta ändamål kan vi erbjuda allt från batchvisa fatblandare och containerblandare där man väger in komponenterna i ett löst kärl, dockar detta till en blandarstation och mixar. Detta är en väldigt kostnadseffektiv och säker blandningslösning. Vidare kan man ha separata batchblandare vilka oftast anpassas till den aktuella uppgiften särskilt när man skall blanda in vätska.

För större kapaciteter kan vi erbjuda kontinuerliga blandare av olika typ bla. Paddelblandare, dessa finns även som batchvisa blandare vilka utmärks av en mycket kort blandningstid och hög skonsamhet.