Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Pulvertransport, mekanisk

Transport av pulver och granulat kan ske på många sätt, inne i processerna är det oftast önskvärt med slutna transporter då är förstahandsvalet vanligtvis en skruvtransportör. Denna kan utformas som en flexibel transportör med en öppen transportspiral som kännetecken. Vidare kan man välja en traditionell skruvtransportör av antingen rör- eller trågtyp, dessa kan anpassas på en mängd olika sätt för att utföra transporten på bästa sätt.

I många fall skall man övervinna en kraftig höjdskillnad ofta kombinerat med en horisontalförflyttning, i dessa fall är en Skopelevator en ypperlig lösning. Skopelevatorer kan utformas som ”vanliga” pendelskopelevatorer men även som Vinkelskopelevator, dess utmärks av hög energieffektivitet, hög tillförlitlighet, lågt underhållsbehov samt låg ljudnivå.