Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

UV-anläggningar

GRUNDLÄGGANDE UV-TEKNIK

UV-desinfektion är en erkänt effektiv metod i ett brett spektrum av vattenkvaliteter och applikationer. Förbättrad teknik- och design har gjort UV till en marknadsledande lösning för desinfektionsprocesser, även i mer avancerade applikationer som Advanced Oxidation Processes (AOP).

Metoden bygger på den naturliga inverkan av solens strålar. UV-system producerar samma ultravioletta våglängd som verkar inaktiverande på patogener genom att använda UV-lampor, bara tusentals gånger starkare. Inga bakterier, virus, mögel eller sporer kan motstå denna behandling, vilket gör UV-teknik till en globalt accepterad lösning för vattendesinfektion.

Användning av UV-teknik säkerställer effektivt att vattenkvaliteten, både fysisk och kemisk, förblir identisk före och efter behandlingen. Reaktionstiden mellan UV-strålningen och organismen som ska inaktiveras är mycket kort vilket inte skapar några biprodukter. På Svenskt Vatten kan läsa mer om vad du bör beakta vid dimensionering av UV-System.  Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk - Svenskt Vatten

UV-intensiteten är en designparameter för UV-dosen. Den nödvändiga dosen för att uppnå en given inaktivering beror på organismen som ska inaktiveras. Måttet uttrycks i mWs/cm² eller mJ/cm².

UV-transmittans är måttet på UV-ljusets förmåga att passera genom en vätska, vanligen mätt med 10mm kuvette. När ljus bestrålar vattnet absorberar vattnet en del av strålningen, vilket resulterar i en minskning av ljusintensiteten från lampan.