Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Storsäckshantering

Mycket pulver och granulat levereras i säck eller storsäck, detta kräver erfarenhet att hantera och anpassade utrustningar. Vi kan genom våra leverantörer erbjuda skräddarsydda lösningar för både säcktömning och storsäckstömning. Vidare erbjuder vi lösningar på säckkomprimering. Storsäckarna skall inte bara tömmas utan även fyllas och för detta ändamål kan vi leverera allt från väldigt enkla storsäcksfyllare till automatiska storsäcksfyllningslinjer.