Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Korgfilter, Strainer

Silarna skyddar pumpar, rörsystem och processutrustning från partiklar. Filtreringen sker från silkorgens insida och ut, så föroreningarna hamnar i korgen som lätt kan lyftas ut för rengöring. När filtreringen kan avbrytas för rengöring används AIRPEL enkelsil, om filtreringen ej kan avbrytas vid
rengöring används AIRPEL dubbelsil.

Användningsområde: Cirkulationsvatten, kylvatten, råvatten, processvatten, kondensat