Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Kemi & färg

Vi kan hjälpa till med termisk separation, mätinstrument, blandning, våtmalning, fyllningsteknik, kompressorer och partikelseparatorer.

Termisk separation

  • Kolonninredningar och fyllkroppar

Mätinstrument

Programmet omfattar såväl bärbara lätthanterliga instrument för mätningar i fält, som avancerade instrument för laboratorier och onlinemätning i industriella processer.

Blandning och våtmalning

Inom detta området har vi ett stort urval av olika typer av blandare samt mer avancerad blandningsutrustning. Från enkla komponenter till kompletta anläggningar och system för satsvisa eller kontinuerliga processer. Våtmalningskvarnar och system från grov sönderdelning med hålskivekvarnar till finmalning ner till nanoområdet med pärlkvarnar. De huvudsakliga användningsområdena finns inom livsmedels-, läkemedels- och kemiindustrin.

Fyllningsteknik

Vi har system för fyllning av behållare i olika storlekar och för låg- och högviskösa produkter. Från halvautomatiska system för dig som endast är ute efter själva fyllningen till extremt kraftfulla helautomatiska system som öppnar, för- och efterfyller och försluter.

Kompressorer

Kolvkompressorer och kompressoranläggningar.

Partikelseparatorer

LAKOS SEPARATOR kan användas för de flesta vätskor och fungerar utmärkt som förfilter till patron och påsfilter. Partikelavskiljning ner till 5-75 mikron och upp till 6-51 mm. Klarar att hantera flöden från 0,7 upp till 2895 m³/h. Lakos seperatorer arbetar kontinuerligt med ett tryckfall på endast 0,2-0,8 bar. Inga rörliga delar som slits och behöver bytas ut. Tömning av partiklar sker periodiskt eller kontinuerligt nästan utan vätskeförlust.

  • Miljöhänsyn
  • Resursutnyttjande - råvarubrist
  • Hållbar produktion
  • Driftsäkerhet
  • Korrosiva miljöer
  • Noggrannhet
  • Fyllningshastighet
  • Kontroll