Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

WTW GmbH

Ledande tillverkare av mätinstrument och analysutrustning för lab, fält och online-applikationer. Hanterar alla typer av vattenkvalitetparametrar som exempelvis pH, syre och konduktivitet. Med det flexibla mätsystemet IQ Sensor Net har WTW en ledande ställning för online-mätningar med upp till 20 mätpunkter i samma system.

Till leverantörens hemsida

KONTAKTPERSON

Lars Hammar
Lars Hammar
Teknisk säljare, Kommun region Mitt/Norr, Miljö- och processteknik
Hansi Gerhardsson
Hansi Gerhardsson
Teknisk säljare, Miljö- och processteknik
Marko Kunerus
Marko Kunerus
Teknisk säljare, Samordnare Kommunalt VA, Miljö- och processteknik