Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Våtmalning

Högeffektiva, hygieniska och extremt mångsidiga - bara tre av många goda skäl att välja våra våtmalningskvarnar. Kvarnarna är anpassade för en mängd olika applikationer inom laboratorier och i
produktionslinjer. I sortimentet ingår hålskivekvarnar, tandkolloidkvarnar och korundumkvarnar. Eftersom
kvarnverktygen är utbytbara kan alla kvarnar användas for en lång rad applikationer och processer anpassade till de produkter som ska bearbetas. Kvarnarna används till allt från läkemedel och livsmedel till applikationer inom processindustrin.