Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Upplev Christian Berner

Vår vision är att vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.
Vi nöjer oss inte med att tillhandahålla rätt produkter, utan erbjuder tjänster som gör att du alltid kan förvänta dig någonting mer. På så sätt förbättrar vi dagligen industrier i hela Norden.

Vår historia

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ofta involverar många beslut och kräver både rutin och expertis – och det har vi. Vårt arbete som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder inleddes redan för 125 år sedan med ett antal ölbryggerier i Göteborg.

Från den lokala bryggeribranschen till en multinationell verksamhet

1897 startade den då 20-årige Christian Berner en verksamhet i Sverige för att importera och utveckla tekniska lösningar för bryggeriindustrin i Göteborg. Grundandet av bolaget blev startskottet för det som med tiden kom att bli en organisation som hjälpt till att effektivisera och förbättra industrier över hela Norden.

Christian Berner var tidigt utåtriktad. Han lärde sig snabbt latin, tyska och engelska, och när hemorten Molde inte erbjöd några vidarestudier flyttade den unge norrmannen vidare till Kristiania (Oslo). 18 år gammal fick han sedan jobb på en importfirma och fann sig – tack vare sina språkkunskaper – involverad i en rad kundrelationer.
1897 reste Christian till Sverige för att kartlägga expansionsmöjligheten för hans dåvarande arbetsgivare. Den var inte god, konstaterade ynglingen. Istället föreslog han att man bildade ett nytt bolag för den svenska marknaden. Så blev fallet. 20 år gammal blev så Christian – bland annat med stöd av startkapitalet på 500 kronor han fick av sin far – chef för det nybildade bolaget och han öppnade sitt kontor på Magasinsgatan 10 i Göteborg.

Redan från start värdesattes den personliga kontakten och förståelsen för kunden och kundens behov

Trots att omvärlden genomgick ett omvälvande sekel – med unionsupplösningen och där världskrig kom och gick – växte verksamheten. Företaget såg till att alltid ligga i framkant med både produkter och den kunskap som erbjöds bryggerierna. Redan från start värdesattes den personliga kontakten och förståelsen för kunden och kundens behov.

Drygt 100 år senare är det samma grundvärden som driver Christian Berner. Oavsett om vi tar fram lösningar för att minska vibrationer och buller, eller ser till att säkra vattenförsörjningen i samhället sätter vi jakten på de bästa produkterna och innovationerna främst. Med våra ledande produkter och vår specialistkompetens gör vi dagligen nytta för industrier över hela Norden.

Christian Berner AB formas av sin tid, och med ett sekel på nacken är det för oss en självklarhet att främja en miljömässigt hållbar utveckling. Vi erbjuder system och komponenter som gör det möjligt att skapa nya produkter ur förnyelsebara råvaror.
Tack vare vår strävan att alltid effektivisera produktionsprocessen skapar vi också en lägre energiförbrukning, mindre spill och en längre livslängd på produktionssystem och slutprodukt.

Vi vet ännu inte vad de kommande 100 åren kommer att innebära för oss. Men vi vet att Christian Berner AB fortsatt kommer att vara företaget som sätter en stolthet i att kunna erbjuda de bästa produkterna, den vassaste kompetensen och som alltid strävar efter att förbättra våra kunders produktion.