Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Comcount Ltd

Comcount har en lång erfarenhet av att bygga halv och helutomatiska system för räkning och vägning av alla typer av produkter; Bult, mutter, plast.och gummikomponenter etc. De flesta enheter kan kopplas samman med en Autobagmaskin för automatisk packning.

Till leverantörens hemsida

KONTAKTPERSONER

Peter Arnell
Peter Arnell
Teknisk säljare, Förpackningsteknik region Norr, Processanläggningar