Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Comcount Ltd

Comcount har en lång erfarenhet av att bygga halv och helutomatiska system för räkning och vägning av alla typer av produkter; Bult, mutter, plast.och gummikomponenter etc. De flesta enheter kan kopplas samman med en Autobagmaskin för automatisk packning.

Till leverantörens hemsida

KONTAKTPERSONER

Katarina Belianka
Katarina Belianka
Teknisk innesäljare, Förpacknings- och fyllningsteknik, Processanläggningar
Peter Arnell
Peter Arnell
Teknisk säljare, Förpackningsteknik region Norr, Processanläggningar
Peter Nobelius
Peter Nobelius
Teknisk säljare, Förpackningsteknik region Syd, Processanläggningar