Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Lakos

LAKOS är varumärket för de partikelseparatorer som tillverkas av Claude Laval Corporation i Fresno, USA. En partikelseparator tar effektivt bort partiklar från vätska via centrifugalkraft, partikelns specifika vikt och vätskan densitet är påverkande faktorer för avskiljningen.

Till leverantörens hemsida

KONTAKTPERSON

Nimon Mulaj
Nimon Mulaj
Innesäljare, Filterteknik, Miljö- och vätsketeknik
Robert Sätterberg
Robert Sätterberg
Teknisk innesäljare, Filterteknik, Miljö- och vätsketeknik