Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Kraft, värme och biobränsle

Fyllkroppar

Fyllkroppar i metall, plast eller keramik. Används i kolonner för destillation, gasrening i skrubbers, rektifiering, absorption och krackers.

Kolonnbottnar, kolonninredningar, kolonnpackningar

Vi erbjuder ett komplett program för kolonnpackning och kolonninredning i olika keramiska material, plaster och metaller. Inerta kulor. Strukturerade kolonnpackningar i de flesta material.

Turbiner

Industriella gas- och ångturbiner.

Vakuumpumpar

Robusta pumpar där kompressionsvärme kyls bort. Inte känsliga för föroreningar eller vätskor, överensstämmelse med ATEX osv.

Teknisk plast

Högkvalitativa plastmaterial med mycket låg friktion och hög slitstyrka, främst för användning i mekaniska konstruktioner.

Mätinstrument

Programmet omfattar såväl bärbara lätthanterliga instrument för mätningar i fält, som avancerade instrument för laboratorier och onlinemätning i industriella processer.