Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Kuntze Instruments

Tillverkare och leverantör av analysinstrument med elektroder, sensorer och armaturer för pH, Redox, konduktivitet, totalklor, fritt klor, klordioxid, väteperoxid, ozon, syre samt gas inom vattenbehandling. Kompletta systemlösningar för desinfektion samt neutraliseringsapplikationer.

Till leverantörens hemsida

KONTAKTPERSON

Anna-Maria Vikenadler
Anna-Maria Vikenadler
Teknisk innesäljare, Miljö- och processteknik
Hansi Gerhardsson
Hansi Gerhardsson
Teknisk säljare, Miljö- och processteknik
Lars Hammar
Lars Hammar
Teknisk säljare, Kommun region Mitt/Norr, Miljö- och processteknik
Marko Kunerus
Marko Kunerus
Teknisk säljare, Samordnare Kommunalt VA, Miljö- och processteknik
Petter Kallin
Petter Kallin
Teknisk innesäljare, Miljö- & processteknik