Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Matsystem-Krypton-DIS_1

Mätsystem Krypton® DIS

Mätsystem för fritt klor, klordioxid, ozon och väteperoxid.

Mätsystemet Krypton® DES innehåller allt du behöver för desinfektionsmätning: instrument, sensor, armatur och kablage.

Systemet används för att mäta fritt klor, klordioxid, ozon och väteperoxid. Mätparameter och mätområde kan väljas i menyn. Den integrerade armaturen Argon® Stabiflow säkerställer ett konstant flöde av ca. 30 l/timme. Detta gör att systemet tillhandahåller stabila, noggranna och tillförlitliga mätvärden. Flödesvariationer påverkar inte mätresultatet så länge tilloppsflödet överstiger 35 l/h.

Exakt desinfektionsmätning med konstant flöde
Lågt underhåll med automatisk sensorrengöring ASR®
Applikationer:

Dricksvatten
Desinfektion
Poolvatten

Kontakta oss för mer information:

Lars-Olof Frantzich
Lars-Olof Frantzich
Säljchef, Miljö- och vätsketeknik

Systemet används för att mäta:

  • Fritt klor
  • Klordioxid
  • Ozon
  • Väteperoxid.