Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Läkemedel

Fråga oss om aseptisk vätskefyllning, homogenisering, våtmalning, vakuumprocessanläggningar och pulverdosering.

Aseptisk vätskefyllning

Allt från bordsmodeller för manuell fyllning, halv- automatiska system, till helautomatiska fyllnings-, gummipropp- och kapsyleringsmaskiner. De helautomatiska systemen är anpassade för att passa alla glasflaskor, plastflaskor, provrör, pipetter eller icke-självstående mikrorör.

Homogenisering

En homogenisator är en form av höghastighetsomrörare som effektivt dispergerar/homogeniserar två olika faser med varandra.
Skjuvkrafterna som skapas med en vanlig omrörare räcker ofta inte till för att kunna slå sönder partiklarna tillräckligt för att uppnå en dispergering (finfördela partiklar i en vätska) eller homogenisering (finfördela vätskedroppar i en annan vätska).

Våtmalning

Våtmalningskvarnar, t.ex. tandkolloidkvarnar, används även ofta för att emulgera och homogenisera t.ex. salvor och hudkrämer.

Vakuumprocessanläggningar

Genom att blanda under vakuum så får man minimalt med luft i produkten vilket i sin tur innebär att produkten får ett attraktivare utseende och bättre hållbarhet. Vidare blir produktens densitet reproducerbar vilket underlättar för exakt fyllning. I en vakuumprocess kan också råvarorna (torra och flytande) sugas in i blandaren vilket oftast leder till enklare hantering och kortare blandningstider. Typiska användningsområden inom läkemedelsindustri och kosmetika är olika typer salvor, krämer, mascara och lotions (salvgryta).

Pulverdosering

Pulverdosering och vägning med bandvågar, gravimetrisk eller volymetrisk dosering eller flödesmätning med massflödesmätare.

  • Validerade lösningar
  • Hårt reglerat
  • Följa Läkemedelslagen
  • Säker och effektiv produktion