Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

FrymaKoruma GmbH

Vakuumprocessblandare för satsvis tillverkning av viskösa produkter. Våtmalningskvarnar som tandkolloid-, korundskive- och hålskivekvarnar samt CoBall®-Mill pärlkvarn. Homogenisatorer och vakuumavluftare.

Till leverantörens hemsida

KONTAKTPERSON

Peter Olofson
Peter Olofson
Säljchef, Processanläggningar
Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar