Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

FrymaKoruma GmbH

Vakuumprocessblandare för satsvis tillverkning av emulgerade och viskösa produkter såsom majonnäs, salvor, geler etc. Våtmalningskvarnar för processer i allt från grov- till finmalning. Kvarntyper såsom tandkolloid-, korundskive- diskskive- och hålskivekvarnar samt pärlkvarnar. Homogenisatorer och vakuumavluftare.

Till leverantörens hemsida

KONTAKTPERSON

Peter Olofson
Peter Olofson
Säljchef, Processanläggningar
Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar