Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Dämpning och isolering av träningslokaler

Med marknadens bästa vibrationsdämpande material Sylomer® och Sylodyn® löser vi vibrations- och bullerproblem i och utanför träningslokalen. Resultatet blir en trivsam miljö för både gymmets gäster och dess grannar.

Träning och fysisk aktivitet är viktigt för vår hälsa och välbefinnande, det är både roligt och motiverande att träna tillsammans med andra. För att skapa en inspirerande träningsmiljö som också uppskattas av sin omgivning krävs insatser för att minimera oljud från tunga vikter, vibrationer och dunkningar från redskap. Vi kan vibrationsisolering som minimerar buller till omgivande verksamheter och skapar fin akustik både ute och i gymmet.

"Bästa möjliga isolering för träningslokaler"

God isolering för tunga vikter

Flytande golv

GERBs produkter för flytande golv med ingjutna stålfjädrar i en betongplatta utgör idag det senaste och bästa inom isolering av träningscenter där extremt höga krav ställs. Typiska verksamheter är gym och CrossFit hallar där tunga fria vikter används. Ett flytande golv innebär att man placerar höljen till stålfjädrarna och armering på byggplast. Betongen gjuts på byggplasten för att den ska vara frilagd från underlaget och på så sätt “flyta” ovanpå. När betongen brunnit klart sätts stålfjädrarna på plats och när de expanderar lyfts betonggolvet från marken. Stålfjädrarnas extremt höga vibrationsdämpande förmåga skyddar kringliggande utrymmen från vibrationer och skador.

Stålfjäderelement från GERB

Stålfjädrarna är utformade för att uppnå mycket låga egenfrekvenser, vilket gör detta till den mest effektiva lösningen för att skydda mycket känsliga områden på ett säkert och permanent sätt från stötar och vibrationer. Generellt gäller att ju lägre egenfrekvens ett flytande golv har desto bättre isolerar det mot stomljud och stötar.

Med GERBs stålfjädrar kan man nå ända ned till 2,5 Hz. Lösning med pågjutning på styv mineralull ger i de bästa fall en egenfrekvens strax under 50 Hz.

Fördelar

 • Golven får en egenfrekvens från 6 Hz ända ned till 2,5 Hz och ger därför en extremt god isolering mot stötar och vibrationer
 • En av de stora fördelarna med systemet är att man kommer åt stålfjädrarna ovanifrån och kan därför göra justeringar i efterhand och enkelt byta fjädern om det skulle behövas

Dämpa stötar från vikter och maskiner med Sylomer® och Sylodyn®

En tjock matta av gummi eller annat dämpande material är i de flesta fall inte tillräckligt när du vill dämpa stötar från fria vikter, maskiner och människor som hoppar i takt i angränsande rum. För att uppnå god isolering krävs en konstruktion där golvet vilar på klossar eller remsor av våra unika elastomerer Sylomer® och Sylodyn®. Ju tyngre golv och ju tjockare remsor/kuddar desto bättre isolering. Ofta får man tillräcklig luftljudsisolering på köpet.

Områden där fria vikter används placeras med fördel där bjälklaget är som styvast d.v.s. utefter bärande väggar och vid korta spännvidder hos underliggande bjälklag.

Material

Sylomer® och Sylodyn® är unika fjädrande material för applikationer som ställer höga krav på vibrations- och stomljudsisolering. Materialen är extremt elastiska och tåliga samt har hög kemisk resistens. Sylomer® och Sylodyn® beräknas efter last, önskad nedfjädring och uppställningsfrekvens. Allt från danssalar till fria vikter. 

Fördelar

 • Lång livslängd
 • Låg nedböjning
 • Hög isoleringsnivå genom låg egenfrekvens
 • Kostnadseffektiv

Vibrationsdämpning av utrustning

Att placera 50 mm Sylodyn® under er viktstack är en lokal och kostnadseffektiv åtgärd för att dämpa stötar och isolera bort stomljud som kan spridas till närliggande verksamheter och bostäder. Sylodynklossar kan levereras med måttanpassade hål, så att klossen kan monteras genom er gejder. Med samtliga mått kan vi beräkna den bästa möjliga vibrationsisolering.

Skydda ert gymgolv och utrustning

Sportmattor

KRAITEC® step är elastiska skyddsmattor av hög kvalitet som skyddar ert golv mot repor och slitage. Det dämpar ljud och stötar och kan användas för både inomhus- och utomhusbruk.

Montage

Installationen av KRAITEC® step är snabb och enkel genom att använda de anslutningsstift som medföljer.

Material

KRAITEC skyddsmattor är gjorda av gummigranulat som är slitstarkt och har lång livslängd. Ytan är slät med öppna porer och kanterna är fasade. På undersidan finns dräneringskanaler för att undvika vattensamling. KRAITEC Step finns i färgerna röd, grön, grå och svart.

En komplett lösning för ljudreducerande undertak

Sylomerhängare installeras för att reducera steg- och luftljud mellan våningsplan. De bidrar till mycket god isolering redan i mycket låga frekvenser och passar till alla typer av bjälklag. Tack vare sylomerhängaren kan ofta antalet gipsskivor i undertaket reduceras vilket sparar både material och tid.

Tillsammans med det effektiva och skruvlösa installationssystemet Euroceiling erbjuder vi ett komplett system för undertak där kraven på ljudisolering är höga. 

Fördelar

 • Isolerar både steg- och luftljud från mycket låga frekvenser
 • Förbättring redan vid 50 Hz
 • Sylomerhängaren kombinerat med ett lager gips är tillräckligt för att ersätta tre lager gips
 • Kan komplettera eller ersätta ett flytande golv i träbjälklag
 • Har låg bygghöjd

Kontakta oss

Anders Alexandersson
Anders Alexandersson
Teknisk säljare segment Bygg, Vibrationsteknik
Christopher Ehnemark
Christopher Ehnemark
Teknisk säljare segment Bygg, Vibrationsteknik
Dennis Andersson
Dennis Andersson
Teknisk innesäljare, Vibrationsteknik
Katarina Belianka
Katarina Belianka
Teknisk innesäljare, Vibrationsteknik
Lotten Palmerud
Lotten Palmerud
Innesäljare, Vibrationsteknik