Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Plast- och gummitillverkare

Torkteknik

Torkning med tekniker som spraytorkning, fluid bed, paddeltork, valstork, flash tork eller ringtork.

Teknisk plast

Allt från halvfabrikat till färdigbearbetade detaljer i såväl högkvalitativa plastmaterial som de mest förekommande konstruktionsplasterna. Vi har framförallt specialiserat oss på högkvalitativa plastmaterial med mycket låg friktion och hög slitstyrka, främst för användning i mekaniska konstruktioner.

Pulverdosering

Pulverdosering och vägning med bandvågar, gravimetrisk eller volymetrisk dosering eller flödesmätning med massflödesmätare.

Kompressorer

Kolvkompressorer och kompressoranläggningar.

  • Precision
  • Dosering
  • Konsistens
  • Effektivare tillverkning

Produkter för Plast- och gummitillverkare