Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Klormätning

Mätning av desinfektionsmedel med pålitlig och öppen sensorteknik
Våra sensorer möjliggör en konstant och noggrann mätning med lågt underhåll för desinfektionsmedel som fritt klor, klordioxid, ozon och väteperoxid.
Elektroderna är utformade för att helt eliminera behovet av membranbyten, elektrolytbyten eller reagenser. Utöver detta finns inga andra rörliga delar. Våra sensorer tillverkas i Tyskland och Australien beroende på leverantör och är tillverkade enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Detta resulterar i tydliga fördelar med mätnoggrannhet och livslängd jämfört med membransensorer och kolorimetriska mätningar online. I kombination med vår beprövade automatiska sensorrengöring (ASR®) är sensorerna tillförlitliga även under svåra vattenförhållandena.