Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Pulvertransport, pneumatisk

Ett vanligt sätt att transportera pulver och granulat är att använda sig av luft (gas). Väldigt vanligt då en Vacuumtransportör. För lite mer utmanande transporter kan man i stället använda trycksändar-tekniken, detta innebär att man har en högre mängd produkt per volym luft och jobbar med betydligt lägre transporthastigheter. Som en följd av detta får man en betydligt skonsammare transport både för produkt och utrustning, vidare kan man transportera produkten betydligt längre och högre. Som en vidare utvecklig av detta gör man sk. pulverinjektorer, där det ofta handlar om att injektera ett pulver i en process under tryck och/eller värme.