Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Vattenbehandling

Teknik för dosering, mätning och desinfektion för vattenbehandling, från kommunalt vatten till de flesta processapplikationer.

Vi har ett brett sortiment av doseringspumpar samt lätthanterliga process-, fält- och labinstrument. Vi erbjuder även kundanpassade doserskåp för bekväm och säker dosering. Ett område inom vattenbehandling är anläggningar för UV-desinfektion och ozonoxidation samt ultrafilter.

Teknik för dosering, mätning och desinfektion för vattenbehandling, från kommunalt vatten till de flesta processapplikationer. Vi har ett brett sortiment av doseringspumpar samt lätthanterliga process-, fält- och labinstrument. Vi erbjuder även kundanpassade doserskåp för bekväm och säker dosering. Ett område inom vattenbehandling är anläggningar för UV-desinfektion och ozonoxidation samt ultrafilter.

  • Rent vatten
  • Ta bort alla skadliga partiklar
  • Inte påverka lukt och smak
  • Effektiv process