Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Verderflex

Peristaltiska pumplösningar för vätskehantering

Verderflex® peristaltiska slangpumpar och rörpumpar är den idealiska lösningen för pumpning av vätskor och dosering av kemikalier. Från mindre OEM-pumpar (Original Equipment Manufacturer) till världens största slangpumpar som används i mycket tunga industritillämpningar.

Verderflex® peristaltiska slang- och rörpumpar används i många branscher, bland annat vatten och avlopp, gruvdrift, livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, tryck och förpackningar.

Verders peristaltiska rör- och slangpumpar kan pumpa nötande, starkt korrosiva, viskösa, högdensitiva och skjuvkänsliga produkter.

TILL LEVERANTÖRENS HEMSIDA

Kontaktperson

Jonas Larson
Jonas Larson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och processteknik