Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Förpackningsmaterial

Huvudspåret i denna produktgrupp är naturligtvis våra systemanpassade påsar på rulle som levereras till våra Autobagmaskiner. Här finns olika kvaliteter för massvis av olika ändamål; packning av produkter för sjukvård och hälsa, elektronikindustrin, e-handel, komponenter av plast eller metall samt för livsmedel och liknande.

Vi levererar även olika typer av skyddande förpackningsmaterial från Automated Packaging Systems – som idag är en del av Sealed-Air. Produkterna skiljer sig åt och marknaderna likaså. Våra produkter är främst fyllnadsmaterial i form av olika stora luftfyllda kuddar och stavar, men även ark med luftbubblor. För våra kunder med särskilda behov hjälper vi till att ta fram lämpliga materialkoncept och kundunika lösningar.