Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Vibrationsdämpning inom industri

Vi isolerar vibrationer, stomljud, stegljud och buller och skapar därmed goda arbetsmiljöer. Rätt lösningar leder till bättre funktion och lönsamhet. För att uppfylla bestämmelserna i byggbranschen är det nödvändigt att planera Building Services Equipment (BSE) inom de olika sektorerna. Detta är det enda sättet att minska luftburet ljud och stomljud så effektivt som möjligt. Vi erbjuder individuella lösningar för bästa möjliga vibrationsdämpning.

Lämpliga antivibrationsåtgärder

Källisolering: isolering av maskinen som genererar vibrationerna.
Mottagarisolering: isolering på den drabbade platsen så som känsliga laboratorium, akuta operationssalar etc.

Av effektivitetsskäl är källisolering i allmänhet att föredra.