Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Dispergering och homogenisering

När en vanlig omrörare eller mixer inte räcker till behöver man en kraftigare utrustning som ger högre skjuvkrafter och därmed också en kraftigare blandningseffekt. Lösningen är då en skjuvpump även kallad rotor-stator homogenisator. I princip är det en pump som istället för pumpimpeller har en roterande del (rotor) och en fast del (stator). Både rotor och stator består av tandlikanande delar vilket innebär att när produkten leds mellan rotor och stator så finfördelas och bearbetas produkten så att de olika faserna eller ingående produkterna effektivt blandas eller homogensieras ihop exempelvis en oljefas och en vattenfas. Vi har flera olika typer av lösningar som kan anpassas efter just din process.