Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

SOPAT

SOPAT Partikelmätnings-teknologi: Övertygande fördelar för ett brett spektrum av applikationer

SOPAT partikelanalysteknik är baserad på en kombination av kraftfulla mätsonder, högutvecklad mjukvara och en robust centralbox för instrumentet. Ett brett utbud av tillbehör ger maximal flexibilitet för applikationer som kan användning i många olika branscher, såsom farma och biokemi, kemisk och petrokemisk industri, livsmedelsindustri och vattenbehandling.

SOPATs partikelanalyssystem fångar upp partiklar av olika storlekar, former, färger och koncentrationer – även under extrema förhållanden som till exempel högt tryck, hög temperatur eller explosiv atmosfär. Systemet kan klara partikelstorlekar från 0,5 upp till 50 000 µm (mikrometer). Data kan samlas in i realtid utan provtagning och utspädning, och den omfattande visualiseringen av processen ger en snabb överblick över situationen och ger möjlighet att ingripa och förändra vid behov. Med mätteknik från SOPAT kan en process hanteras och optimeras vilket ger stora fördelar i arbetet.

Leverantörens hemsida

Kontakta oss

Henrik Andersson
Henrik Andersson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och processteknik
Jonas Larson
Jonas Larson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och processteknik
Redur Lefansson
Redur Lefansson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och processteknik