Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Vattenverk

Kostnadseffektiv leverantör av marknadens bästa system för rening av avlopps- och dricksvatten.

Broschyr för vattenrening

UV-desinfektion för vattenverk

Statiska mixrar för vattenverk

Servis för vattenverk

Service och kalibrering

Vi kan medverka dels på tidigt stadium i ditt projekt, i form av tekniska diskussioner, engineering och prisunderlag, och dels i efterhand på levererade komponenter och utrustning.

Mindre komponenter skickas med fördel till vår serviceverkstad, medan underhåll och reparationer av större maskiner och anläggningar utförs på plats av våra servicetekniker.

Vi kan erbjuda hjälp med förebyggande underhåll genom löpande serviceavtal, fjärruppkopplad driftssupport med mera.

”Våra servicetekniker utgår från Mölnlycke där vi även har vår serviceverkstad”

Serviceavtal

Med vårt serviceavtal servar/kalibrerar vi regelbundet din utrustning med intervall enligt överenskommelse. På detta sätt minimerar du risken för oönskade stopp.

Vi har egna kunniga servicetekniker och använder oss alltid av originaldelar.

Installation och utbildning

Vi installerar instrumenten på plats och utbildar driftpersonalen. Behövs flera instrument på samma plats bygger vi större instrumenttavlor i vår serviceverkstad. Vi utför även kalibrering och certifiering.

  • Driftsupport
  • Löpande service och serviceavtal

Kontakta oss

Anna-Maria Vikenadler
Anna-Maria Vikenadler
Teknisk innesäljare, Miljö- och processteknik
Hansi Gerhardsson
Hansi Gerhardsson
Teknisk säljare, Miljö- och processteknik
Lars Hammar
Lars Hammar
Teknisk säljare, Kommun region Mitt/Norr, Miljö- och processteknik
Marko Kunerus
Marko Kunerus
Teknisk säljare, Samordnare Kommunalt VA, Miljö- och processteknik