Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Provtagare

Vi erbjuder provtagare för utsläppskontroll på kommunala avloppsreningsverk.

Användningen av automatiska provtagare på avloppsreningsverk möjliggör effektiv övervakning och styrning av reningsprocessen, vilket bidrar till att uppfylla kvalitetskraven för det renade vattnet och säkerställa en effektiv och hållbar avloppsrening. För våra provtagare finns tre olika metoder för att samla ihop proverna, provtagaren kan utrustas med en vakuumpump, inline eller slangpumpsteknik.

Detta gör det möjligt att ta prover från brunn, kanal och/eller trycksatta ledningar och rör. Vakuumprovtagningen är särskilt lämpad för tuffare miljöer och är bättre anpassad för kontinuerligt provtagande under lång tid. Samtliga går att styra via flöde eller puls.