Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hållbar produktion

Vi levererar system som ger rätt mängd och minskar spill för många olika applikationer. Vi hjälper till att välja rätt material med mycket låg friktion och hög slitstyrka. 

Mindre klimatavtryck i produktionskedjan

Befolkningen växer inte bara globalt utan även i Norden vilket bidrar till växande ekonomier. Samtidigt är jordens resurser begränsade, vilket ökar kraven på konsumtionen i den rika världen att minska sitt avtryck. Det driver efterfrågan på produkter och system som bidrar till ökad cirkularitet som innebär att resurser nyttjas, återanvänds och återvinns för att minska och undvika avfall.

Att begränsa klimatförändringarna kräver omställning av hela samhället och många företag arbetar fokuserat med att minska utsläppen i hela kedjan vilket driver fram effektivisering av processer och ökar efterfrågan på nya material och produktionssätt.

Detta är en utmaning men ger också möjligheter eftersom innovationer, kvalitet och hållbara lösningar är en viktig del av Christian Berner kan hjälpa till med.

12 hållbara konsumtion och produktion