Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

MATROX®

Matroxsortimentet består av polymertekniska plaster som används inom olika industriella tillämpningar. Det är känt för sin höga slagstyrka, styvhet och motståndskraft mot kemikalier och väderförhållanden. Materialet är också elektriskt isolerande och har goda glidfriktionsegenskaper. Överlägsen prestanda vid krävande applikationer.

Matrox har speciellt utvecklats för bulkmaterialhantering och gruvindustrin för att minska de typiska flödesproblemen för bulkmaterial i behållare, trattar, rännor, lastbilsflak och andra applikationer. Den används med fördel i andra branscher så som fordonsindustrin, elektronikindustrin, maskinteknik och byggsektorn. Användningsområden inkluderar komponenter och delar som kräver hög hållfasthet, mekanisk stabilitet och kemisk resistens.

Det finns flera specifika variationer av Matrox-plasten som är utformade för olika ändamål och krav. Har du en specifika fråga om egenskaperna eller tillämpningarna hos en viss variant av Matrox, kontakta oss för att få mer information och tekniska detaljer.

Kontakta oss