Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Pulver och torkteknik

Bulkprodukter som de också kallas. Vi har ett stort och varierande utbud av utrustningar för tömning resp. fyllning av säckat material. Malning sönderdelning av de torra produkterna. Olika separations- och siktningsmöjligheter. Produkterna behöver ofta transporteras detta kan ske antingen mekaniskt med t.ex skruvar eller elevatorer eller via pneumatisk transport, alternativt kan en pneumatisk transport användas. I många processer är en noggrann pulverdosering av högsta vikt här kan vi erbjuda batch och kontinuerlig dosering både volymetriskt och gravimetriskt.