Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Spårbunden trafik

Vi kan vibrationsisolering och järnvägsteknik.

Ladda ner - Vibrationsisolering och järnvägsteknik

Våra lösningar innebär störningsfrihet

Vibrationsisolerade spårsystem med Sylomer® och Sylodyn® gör det möjligt att bygga spårbunden trafik under eller bredvid bostäder och andra lokaler. Massa-fjädersystem klarar mycket höga krav på vibrations- och stomljudsisolering på ett kostnadseffektivt sätt. Våra lösningar innebär störningsfrihet så länge spåret är i drift.

Störningsfrihet kräver hög elasticitet

Järnvägssystem med ballastspår byggs idag för en lång livslängd och hög driftsäkerhet. Allt oftare ställs högre krav på elasticitet för att klara krav på störningsfrihet mot omgivningen utan att man gör några avkall på spårkvaliteten.
Vi har lång erfarenhet i användandet av ballastmattor för stomljudsisolering och med vår 50-åriga erfarenhet av materialen har vi god kunskap om hur de fungerar.

Vibrationsisolering med Under Sleeper Pads

Där kraven på stomljudsisolering är lägre, eller där enbart en ballastskyddande effekt söks, erbjuder USP (Under Sleeper Pads) av Sylomer® och Sylodyn® bästa möjliga vibrationsisolering till lägsta möjliga kostnad.

Produkter för Spårbunden trafik