Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Livsmedel

Fråga oss om våtmalning, omrörning, dispergering och homogenisering. Även vakuumprocessblandning, siktning. torkning, pulverdosering , förpackning, fyllning och etikettering.

Våtmalning

Vi erbjuder våtmalningskvarnar och system från grov sönderdelning med hålskivekvarnar till finmalning ner till nanoområdet med pärlkvarnar. Kvarnarna används ofta för att emulgera och homogenisera t.ex. såser och dressingar. Med korundskivekvarnar kan man mala ner till under 50 um, används t.ex. för senapsproduktion.

Omrörning

Stort urval av olika typer av blandare samt mer avancerad blandningsutrustning. Från enkla komponenter till kompletta anläggningar och system för satsvisa eller kontinuerliga processer.

Dispergering och homogenisering

Höghastighetsomrörning som effektivt dispergerar/homogeniserar två olika faser med varandra. Skjuvkrafterna som skapas med en vanlig omrörare räcker ofta inte till för att kunna slå sönder partiklarna tillräckligt för att uppnå en dispergering (finfördela partiklar i en vätska) eller homogenisering (finfördela vätskedroppar i en annan vätska). Med den så kallade rotor/statortekniken kan man skapa de höga skjuvkrafter som krävs för att t.ex. skapa en emulsion av olja och vatten.

Vakuumprocessblandning

Genom att blanda under vakuum så får man minimalt med luft i produkten vilket i sin tur innebär att produkten får ett attraktivare utseende och bättre hållbarhet. Vidare blir produktens densitet reproducerbar vilket underlättar för exakt fyllning. I en vakuumprocess kan också råvarorna (torra och flytande) sugas in i blandaren vilket oftast leder till enklare hantering och kortare blandningstider. Inom livsmedelsindustrin används utrustningen främst för tillverkning av majonnäs, dressingar och såser. Att blanda satser (batcher), från några få liter upp till flera m3, är en vanlig enhetsoperation inom de flesta processindustrier. Genom att arbeta satsvis har man fullständig kontroll över produkten som tillverkas och satsen kan, om så önskas, dokumenteras in i minsta detalj.

Siktning

Vi erbjuder ett brett utbud av moderna och högkvalitativa maskiner i en mängd olika varianter. Dessa kan verka i ultrafina pulverintervall med partikelstorlekar mindre än en millimeter. Ren och tillförlitlig separering av fina, tunga, lätta, torra och dammiga pulverprodukter och i viss utsträckning även våta eller klibbiga material.

Lobrotorpumpar

Deplacementpumpar i hygienskt utförande för viskösa vätskor inom livsmedel och läkmedelsproduktion. Lobrotorpumpar för höga viskositeter och kolvrotorpumpar för höga viskositeter och höga tryck.

Torkning

Tekniker som fluid bed, paddeltork och valstork.

Pulverdosering

Pulverdosering och vägning med bandvågar, gravimetrisk eller volymetrisk dosering eller flödesmätning med massflödesmätare.

Förpackning och fyllning / Etikettering

Påsmaskiner, inplastningsmaskiner och kartonnerare som kan anpassas för olika förpackningsstorlekar och packar de flesta livsmedel. Enklare märksystem och avancerade etiketteringsmaskiner beroende på behov och applikation. Fyllning av viskösa produkter såväl som bulkmaterial i tub, burk och säck.

  • Rätt smak, konsistens och utseende
  • Rätt dosering och blandning
  • Följa Livsmedelverkets lagar
  • Hygienkrav
  • Resurshushållning – mindre spill