Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Analysatorer

Vatten- och avloppsrening kräver fortfarande analysatorer för vissa online-mätningar. Dessa används i stället för eller parallellt med andra konventionella sensorsystem. Speciellt används analysatorer för noggranna vattenanalyser - till exempel vid övervakning av avloppsvatten i såväl kommunala som industriella reningsverk som kräver automatisk kalibrering och/eller är anpassade mot standarder inom DIN för analys. Förutom mätinstrumenten är också beredningen av vattenprovet av stor vikt.