Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Ammoniumanalysator-Alyza-NH4-N_1
Ammoniumanalysator-Alyza-NH4-N_1
Ammoniumanalysator-Alyza-NH4-N_1

Ammoniumanalysator Alyza NH4-N

Alyza är analysatorn som är utformad för att mäta ammonium i vatten och avloppsvatten online med endast en mycket liten mängd reagensförbrukning. Hög mätnoggrannhet och ett minimum av underhåll. Alyza levereras i ett robust utomhusskåp för direkt installation vid bassängkanten. Reagensutbytet är enkelt, snabbt och säkert.

Visning och styrning sker via WTW IQ Sensor Net.

Finns i 1 och 2 kanalversioner med och utan inbyggd filterpump. 

Kontakta oss för mer information:

Henrik Andersson
Henrik Andersson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och processteknik

Analysator för bestämning av ammoniumkväve i vatten och avloppsvatten.

  • Låg reagensförbrukning
  • Hög mätnoggrannhet
  • Ett minimum av underhåll