Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Kraftstationer och dammar

Genom att använda Robalon kan vattenkraftverk uppnå förbättrad prestanda, längre livslängd och minskad underhållskostnad.

Vi hjälper svensk industri

Vattenkraft står idag för knappt hälften av den elektricitet som produceras i Sverige. Det är en ren och förnybar energikälla som nyttjar den naturliga kraften hos vatten för att generera el. Att vattenkraften är pålitlig, hållbar samt har låg miljöpåverkan gör den till en viktig del av energimixen och spelar en avgörande roll för att minska beroendet av fossila bränslen och bekämpa klimatförändringar.

Underhåll för kraftstationer och dammar med rätt material

Polyetenplast är ett bra val för kraftstationer eftersom det är lättare och mer hållbart än trä. Det är också mer motståndskraftigt mot skador av fukt. Inför det planerade underhållsstoppet på kraftstationer hjälper vi er att hitta rätt komponenter. Från halvfabrikaten på vårt välfyllda lager kan vi tillverka alla sorters lister till dammarna, där vårt mest populära varumärke Robalon finns tillgängligt med kort ledtid. 

Fördelar med att använda plast till dessa applikationer

Hållbarhet och lång livslängd: Robalon är en teknisk plast med hög motståndskraft mot slitage och korrosion. Detta gör det extremt hållbart och ger det en längre livslängd jämfört med trä. Robalon kan stå emot påfrestningar från vattenströmmar och kemikalier som förekommer i vattenkraftverk, vilket minskar behovet av frekventa reparationer och utbyte.

Motståndskraft mot fukt och röta: Trä har en tendens att absorbera fukt och kan påverkas av röta över tid. Robalon är vattentåligt och resistent mot fukt, vilket eliminerar risken för röta och försämrad prestanda på grund av fuktupptagning. Detta gör det till en pålitlig och underhållsfri lösning för vattenkraftverk.

Låg friktion och hög verkningsgrad: Robalon har en låg friktionskoefficient, vilket minskar energiförluster och bidrar till en ökad verkningsgrad i vattenkraftverket. Med lägre friktion kan turbiner och andra rörliga delar röra sig smidigt, vilket leder till mindre slitage och bättre prestanda över tid.

Kemisk resistens: Vattenkraftverk kan utsättas för kemikalier som finns i vattnet, såsom sediment och föroreningar. Robalon har utmärkt kemisk resistens och påverkas inte negativt av dessa ämnen. Detta gör det till en pålitlig lösning som behåller sina egenskaper och prestanda även under krävande förhållanden.

"Genom att använda Robalon kan vattenkraftverk uppnå förbättrad prestanda, längre livslängd och minskad underhållskostnad"

I vårt sortiment finner ni:

  • Spettluckor till dammar
  • Skvalpskydd
  • Tröskeltätningar
  • Sidotätningar
  • Kylvattenkanaler
  • Fisktrappor
  • Utrustningskomponenter såsom lager, axlar och tätningar

Sidotätningar - spelar en avgörande roll för att förhindra läckage och se till att vattnet flödar smidigt genom turbinerna. Robalon erbjuder enastående täthet och motståndskraft mot slitage. Dess låga friktion minimerar energiförlust och bidrar till ökad verkningsgrad

Tröskeltätningar - är kritiska för att förhindra vattenläckage mellan
turbin och vattenintag. Robalon erbjuder överlägsen tätning och är extremt slitstark. Dess utmärkta kemiska resistens gör det motståndskraftigt mot
korrosion och förlänger livslängden för dina tröskeltätningar.

Skvalpskydd - är viktiga för att förhindra att vatten och skräp läcker ut ur vattenkraftverket. Robalon erbjuder exceptionell hållbarhet och är resistent mot påfrestningar från vattenströmmar. Dess lätta vikt underlättar installation och minskar belastningen på befintliga strukturer.

Kontakta oss

Adam Fransson
Adam Fransson
Teknisk säljare, Teknisk plast
Daniel Sjögren
Daniel Sjögren
Säljchef, Teknisk plast