Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

ULTRAAQUA

ULTRAAQUA tillverkar UV-system för vattenrening till kommunala och industriella applikationer såsom dricksvatten, kommunalt avloppsvatten, vattenbruk/fiskuppfödning, simbassänger, livsmedel, dagvattenspill (CSO), lakvatten från deponier, halvledare och mikroelektronik, trädgårdsodling, läkemedel, djurparker och akvarier.

TILL LEVERANTÖRENS HEMSIDA

ULTRAAQUA är en Dansk tillverkare av UV-desinfektionssystem för ett brett spektra av applikationer inom vattenrening. Bolaget grundades 1996 av två danska forskare för att lösa de ökande utmaningarna inom vattenförsörjning genom att använda innovativ UV-teknik, och har idag vuxit till ett internationellt företag med mer än 10 000 UV-system levererade över hela världen.

ULTRAAQUA deltar kontinuerligt i flera forskningsprojekt i samarbete med kommuner, universitet och företag. Företagets huvudfokus är att utveckla nya och avancerade vattenreningslösningar baserade på UV-teknik. ULTRAAQUA har ett fullskaligt laboratorium, testanläggning såväl inomhus som utomhus och en forskningsavdelning med akademiker på toppnivå med stor erfarenhet från olika vattenindustrier.

Förutom standard UV-system för desinfektion, levererar företaget även Avancerad Oxidations Process (AOP) för behandling av t.ex. bekämpningsmedel, och totala organiska föreningar (TOC).

ULTRAAQUA UV verkar över hela världen genom distributörer och är verksamt i mer än 120 länder.

KONTAKTPERSONER

Lars Hammar
Lars Hammar
Teknisk säljare, Kommun region Mitt/Norr, Miljö- och processteknik
Marko Kunerus
Marko Kunerus
Teknisk säljare, Samordnare Kommunalt VA, Miljö- och processteknik
Anna-Maria Vikenadler
Anna-Maria Vikenadler
Teknisk innesäljare, Miljö- och processteknik
Henrik Andersson
Henrik Andersson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och processteknik
Jonas Larson
Jonas Larson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och processteknik
Redur Lefansson
Redur Lefansson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och processteknik
Petter Kallin
Petter Kallin
Teknisk innesäljare, Miljö- & processteknik
Hansi Gerhardsson
Hansi Gerhardsson
Teknisk säljare, Miljö- och processteknik