Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

OILON®

Oilon är ett unikt plastmaterial baserat på gjutpolyamid med mikroskopiskt finfördelade oljedroppar i hela materialstrukturen. Den specialformulerade oljan utgör en integrerad del av materialstrukturen. Den torkar eller läcker inte ut och smörjverkan finns alltså kvar i ytan även efter bearbetning eller slitage.

Oilon har en enastående slitstyrka och mycket låg friktion. Detta kombinerat med goda
hållfasthetsegenskaper gör materialet idealiskt för mekaniska detaljer.

Oilon kan i många applikationer ersätta stål och metalldetaljer med ökad livslängd och mindre behov av
smörjning som följd. Den låga vikten, ca. 7 ggr lättare än stål, är en ytterligare stor fördel. Oilon fungerar utmärkt i sträng kyla och upp till ca. +120°C arbetstemperatur och är beständigt mot olja, fett och lösningsmedel.

Kontakta oss