Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Petrokemi & raff

Gas- och energiteknik

Flertal välkända leverantörer och varumärken för turbiner, kompressorer, vakuumpumpar, fläktar och kyltorn avsedda för kraft och process industrin.

Förbränning och gasåtervinning

Processbrännare

  • Facklor samt återvinningssystem av fackelgas
  • Gasåtervinningsanläggninar (VRUs)
  • Ångförbränningsenheter (VCUs)

Fat- och dunkfyllning

Vi har system för fyllning av behållare i olika storlekar och för låg- och högviskösa produkter. Från halvautomatiska system för dig som endast är ute efter själva fyllningen till extremt kraftfulla helautomatiska system som öppnar, för- och efterfyller och försluter.

Mätinstrument

Programmet omfattar såväl bärbara lätthanterliga instrument för mätningar i fält, som avancerade instrument för laboratorier och onlinemätning i industriella processer.

Termisk separation

Kolonninredningar och fyllkroppar

Kompressorer

Kolvkompressorer och kompressoranläggningar.

Vakuumsystem

Mekaniska och termiska vakuumsystem.

  • Nya biobränslen
  • Minskade utsläpp
  • Högre utnyttjande av råvara