Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Desinfektionssystem

Vi renar Sveriges vatten

Till produkterna

UV, ozon och doseringslösningar

Inom området desinfektion erbjuder vi UV- och ozonanläggningar samt olika doseringssystem för desinfektionskemikalier, exempelvis natriumhypoklorit. Vi tillhandahåller enskilda komponenter, färdiga systemlösningar, konsultation vid dimensionering av nya anläggningar, installation och idrifttagning samt service på ny och befintlig utrustning.

Beroende på ert behov kan vi erbjuda en lösning med en eller en kombination av flera desinfektionssystem. Ett vatten med smak-, färg- och luktproblem kan förbehandlas med ozon, desinficeras med UV samt långtidsbehandlas med natriumhypoklorit eller monokloramin.

UV-anläggningar

Fördelarna med UV-desinfektion är flera, bl.a. minskad kemikalieanvändning, ingen lukt- eller smakpåverkan på vattnet samt låga drift- och underhållskostnader. UV-desinfektion är en välbeprövad och miljövänlig metod att skapa ett bakteriefritt vatten. Oavsett om du vill behandla ett kommunalt dricksvatten eller ett processvatten så kan vi hjälpa dig till rätt lösning som passar just din applikation. Många av Sveriges största vattenverk är utrustade med UV-system från Christian Berner.

  • Stockholm Vatten, Lovö och Norsborgs Vattenverk
  • Göteborg, Alelyckans Vattenverk
  • Sydvatten, Ringsjöverket

Ozonanläggningar

Ozon, O3, är en gas bestående av tre syreatomer per molekyl och är en av de starkaste oxidanter som finns och har en relativt stor teknisk användning. Den kan bland annat användas till ytterst snabb och effektiv blekning av kemiska pappersmassor, samt för sterilisering av vatten där höga halter av humus, färg och COD reduceras effektivt med ozon.

Ett problem med teknisk användning av ozon är gasens instabilitet. Den måste därför tillverkas på plats. Ozon produceras genom elektrisk uppladdning av syre med hjälp av ozongeneratorer.

Christian Berner levererar ozongeneratorer som bygger på en patenterad teknik i toppklass med 10 års garanti.  Under senare år har Christian Berner levererat ozonanläggningar med den nya tekniken till:

  • Stengårdens vattenverk, Simrishamn. Reducering av läkemedelsrester.
  • Forshaga vattenverk (reducering av COD)
  • Bingeby vattenverk (oxidering av bekämpningsmedel)

Kontakta oss

Anna-Maria Vikenadler
Anna-Maria Vikenadler
Teknisk innesäljare, Miljö- och processteknik
Hansi Gerhardsson
Hansi Gerhardsson
Teknisk säljare, Miljö- och processteknik
Helena Sällsten
Helena Sällsten
Innesäljare, Miljö- och processteknik
Henrik Andersson
Henrik Andersson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och processteknik
Jimmy Andersson
Jimmy Andersson
Servicetekniker, Miljö- och processteknik
Jonas Larson
Jonas Larson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och processteknik
Lars Hammar
Lars Hammar
Teknisk säljare, Kommun region Mitt/Norr, Miljö- och processteknik
Lars-Olof Frantzich
Lars-Olof Frantzich
Säljchef, Miljö- och processteknik
Marko Kunerus
Marko Kunerus
Teknisk säljare, Samordnare Kommunalt VA, Miljö- och processteknik
Mikaela Alegran
Mikaela Alegran
Innesäljare, Miljö- och processteknik
Owe Encke
Owe Encke
Servicetekniker, Miljö- och processteknik
Petter Kallin
Petter Kallin
Teknisk innesäljare, Miljö- & processteknik
Redur Lefansson
Redur Lefansson
Teknisk säljare, Industri, Miljö- och processteknik
Yvonne Joheman
Yvonne Joheman
Innesäljare, Miljö- och processteknik

Leverantörer för Desinfektionssystem