Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

PCI Membranes

Membranfiltrering

Membranfilter för rening av blekerifiltrat, bak-vatten och reducering av COD i utgående process-vatten. Membranfilter kan också användas för uppkoncentrering och rening av lignin, hemicellulosa och extraktivämnen.

Membranfilteranläggningar för:

  • Tubulära membran i polymera eller keramiska material
  • Micro- ultra- eller nanofiltrering
  • Omvänd osmos för avskiljning av salter
  • Pilotförsök och förstudier

Till leverantörens hemsida

KONTAKTPERSON

Johan Hedberg
Johan Hedberg
Teknisk säljare, Filterteknik
Robert Sätterberg
Robert Sätterberg
Teknisk innesäljare, Filterteknik