Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Sylomer® SR

Sylomer® är väldokumenterat materialet som fungerar vid höga frekvenser, olika temperaturer och låga amplituder och har en relativt liten förstyvning vid dessa förhållanden, jämfört med andra material. Sylomer® är registrerat i BASTA, Byggvarubedömningen, Sunda hus och är även listad i Husproduktportalen för byggnadsprodukter som kan användas i Nordiska Svanenmärkta hus. Vi har utfört mätningar på SP i Borås avseende förbättring av ljudisoleringen hos träbjälklag med Sylomer®. 

Sylomer® används inom ett mycket brett område, både inom bygg och industri i och med dess extremt långa livslängd och mycket goda kvalitet.

Garanterat lång hållbarhet
Sylomer®-material ger golvkonstruktioner goda akustiska egenskaper och har bestående elasticitet. Det innebär en funktionsgaranti för lång tid framöver. Tillsammans med en stor variation av produkter, tekniska lösningar och olika prisklasser, kan vi utlova stor kundnöjdhet hos alla parter - från entreprenören till hyresgästen.

Sylomer® används för vibrations- och stomljudsisolering där kraven är höga. Materialet är fjädrande med relativt hög inre dämpning.

Kontakta oss