Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Laboratorier

Mätinstrument

Instrument för mätning av pH, konduktivitet, syre och ORP.
Titrator för VFA/TIC-titrering och mäthuvuden för biogasapplikationer.

Provtagning och pulveranalys

Analyssiktar, neddelare, inline provtagning, kvarnar och krossar

Aseptisk fyllning

Högprecisions-system för aseptisk fyllning. Dagens industri kräver säker drift med minimal risk för process, produkt och personal. Detta åstadkommer man genom sitt unika peristaltiska fyllningssystem, som ger validerade processer från kliniska studier till produktion.

Vattenprovtagare

En automatisk vattenprovtagare tar kontinuerligt prover på exempelvis avloppsvatten för senare analys på lab. För representativ provtagning kan provtagaren styras mot ett visst flöde i anläggningen. Provtagarna kan utformas enligt önskemål, ofta med temperaturkontroll för att lagras i +4°C med hjälp av kylskåp. Provtagaren kan även kompletteras med dosering av konserveringsmedel.

Labfilter

Brett sortiment av filtermaterial, filterutrustning, kyvetter, engångs- och flergångsenheter. Membranfilter i flera olika material som nitrocellulosa, cellulosaacetat, blandade cellulosaestrar, nylon och hydrofoba- och hydrofila i teflon.

  • Precision och noggrannhet
  • Snabba resultat
  • Enkel och säker hantering
  • Repeterbarhet