Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Ozonanläggningar

Ozon är en av de mest kraftfulla tillgängliga oxidanter. Förutom dess oxiderande förmåga är det en miljövänlig behandlingsmetod som inte ger någon negativ miljöpåverkan.

Användningsområden: eliminera mikroorganismer som bakterier och virus, reducera läkemedelsrester, reducera farliga kemikalier som klorider, reducera mineraler som järn och magnesium, reducering av färgämnen samt lukter.