Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Kartonnerare

Vi har olika typer av kartonnerare och förpackningsmaskiner för ytteremballage och well-lådor – allt från semiautomatiska mindre enheter med stor flexibilitet till sido- eller toppmatade enheter för stora volymer. Dessa kan även kombineras med pallettering och olika aggregerande utrustningar. Självfallet har vi även serialisering som option till de flesta av våra enheter och vi samarbetar här med de största aktörerna på marknaden. Behövs specialkartonnering i kombination med bipacksedlar, följeetiketter och kamerakontroll/ vision av alla ingående komponenter så kan vi leverera innovativa lösningar och system.