Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

PallTeq_1
PallTeq_1
PallTeq_1
PallTeq_1
PallTeq_1

PallTeq

Flertalet version finns på Christ´s automatiska palletteringslösningar. Tex 1-2 eller 3 palls eller med automatiskt pallskift. Linjär- eller standardrobot beroende på applikation.

Kontakta oss för mer information:

Peter Arnell
Peter Arnell
Teknisk säljare, Förpackningsteknik region Norr, Processanläggningar