Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Centrifuger

Centrifuger för fast / flytande separation inom läkemedelsindustrin (API - Active Pharmaceutical Ingredients, och HPAPI - Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredients) samt för kemi och livsmedelsindustri. Både filtrerings- och sedimentationsprocesser.

Vi kan erbjuda både standardiserade och skräddarsydda lösningar: vertikala topputmatningscentrifuger, vertikala bottenutloppscentrifuger, horisontella knivcentrifuger samt inverterande filtercentrifuger.