Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Ledande processlösning inom siktning


Allgaier Process Technology-divisionen är den föredragna partnern inom bearbetning av bulkmaterial. Allgaier har en global närvaro i över 40 länder, levererar denna division både standardiserade och kundanpassade system och anläggningar för industriell tvätt, torkning, kylning, sållning och sortering av bulkmaterial av alla slag.