Hitta dina Produkter

Hitta dina Leverantörer

Hitta dina Hållbara lösningar

Vibrationstummelsikt-VRS_1

Vibrationstummelsikt VRS

Vibrationstummelsikten används för fraktionering av torra produkter i 2-4 fraktioner, kontrollsiktning och separering av fasta partiklar ur vätskor.

För fraktionering av torra produkter kan sikten förses med max. 3 siktinsatser. För renhållning av siktnät kan dessa förses med bollrensning eller ultraljudsrensning.

I enkeldäcksutförande kan siktens lock förses med gångjärn vilket innebär enkelt byte av siktinsats.

Kontakta oss för mer information:

Mikael Rosén
Mikael Rosén
Teknisk säljare, Förpacknings- och fyllningsteknik, Processanläggningar
Pierre Ahlberg
Pierre Ahlberg
Teknisk innesäljare, Processanläggningar
  • Enkelt och robust utförande
  • U-profiltätning gör den dammtät
  • Kan förses med snabbspännen
  • Kan levereras ATEX-klassad
  • Finns med spoldysor i läkemedelsversion